Үзвэрүүд

 • Шүүдэр дундуур

  • 12:30
  • 15:30
  • 17:30
  • 19:40
 • Цагаан хадаг

  • 12:00
  • 14:30
  • 17:00 
  • 19:00
  • 21:00
 • Галзуу зугаалга

  • 16:20
  • 19:30
  • 21:20

 • Итгэл

  • 13:50
  • 18:00
  • 21:40

Facebook